પંચાયત વિભાગ
દેત્રોજ-રામપુરા તાલુકા પંચાયત
અમદાવાદ જીલ્લા - ગુજરાત સરકાર

શ્રી એમ.સી. વસાવાંશ્રી એસ.કે.મેણાત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શ્રી રંજનબા નવુભા સોલંકીશ્રી રંજનબા નવુભા સોલંકી
તાલુકા પ્રમુખશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમદાવાદ જીલ્લો દેત્રોજ-રામપુરા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

દેત્રોજ-રામપુરા
ગ્રામ પંચાયત ૪૬
ગામડાઓ ૫૧
વસ્‍તી ૮૬૩૭૬

દેત્રોજ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ જિલ્લા નો મહત્વનો તાલુકો છે. દેત્રોજ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. કુલ ગામની સંખ્‍ય ૫૫ તથા કુલ વસ્‍તી-૭૭૭૭૮ છે. પાકમાં મુખ્‍યત્‍વે કપાસ, બાજરી, જુવાર, દિવેલા છે.