મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

 
રાષ્ટ્રીય વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ એ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ છે.આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મેલેરીયા,ડેન્ગ્યુ, ચીકનગુનીયાના પ્રસાર સામે રોગ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવે છે.જેનું જીલ્લા કક્ષાએથી અમલી કરણ કરાવવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024781