મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણશાખા નીકામગીરી

શાખા નીકામગીરી

 
 

કુટુંબ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ધ્વારા વસ્તી વૃધ્ધિની સમસ્યાને નાથવા અમદાવાદ જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તાર અને નગર પાલીકા વિસ્તારમાં કુટુંબ નિયોજનની કાયમી અને બીન કાયમી પધ્ધતિઓ અંગે પ્રચાર - પ્રસાર અને સેવાઓ આપવાની કામગીરી કરે છે.

  કુટુંબનિયોજનની કાયમી પધ્ધતિ :-
 

સમગ્ર જિલ્લામાં સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો સીંગરવા, ધોળકા, સરખેજ, ધંધુકા, સાણંદ, વિરમગામ, રાણપુર, દેત્રોજ, બાવળા અને જનરલ હોસ્પિટલ સોલા ખાતે સ્ત્રી પુરૂષ વ્યંધિકરણ શસ્ત્રક્રિયા સેવાઓ આપવામાં આવે છે.

  કુટુંબ નિયોજનની બીન કાયમી પધ્ધતિઓ:-
 

હાલમાં બાળકની ઇચ્છા ન હોય અગર બે બાળકો વચ્ચે ગાળો રાખવા માટે આંકડી, ઓરલપીલ્સ અને નિરોધ વિતરણની સેવાઓ સ્ત્રી, પુરૂષ આરોગ્ય કર્મચારીઓ ધ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે. આ સેવાઓ ઉકત સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં તથા જિલ્લામાં આવેલા ૩૬ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ આ સેવા પુરી પાડવામાં આવે છે.

  પ્રસુતિપૂર્વ, પ્રસુતિ દરમ્યાન અને પ્રસુતિ બાદની સેવાઓ: -
 

જયાં પેટા કેન્દ્રોના મકાન ઉપલબ્ધ છે. અને પુરતી સગવડ છે તેવા પેટાકેન્દ્રો, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો તેમજ ચીરંજીવી યોજના હેઠળ જોડાયેલા ખાનગી દવાખાનોઓમાં પ્રસુતિની સેવાઓ આપવામાં આવે છગ્રામીણ વિસ્તારમાં મહિલા સગર્ભા થાય ત્યારથી તે વિસ્તારમાં ફરજ બજાવતાં સ્ત્રી આરોગ્ય કર્મચારી ધ્વારા, સગર્ભાની નોંધણી, સમયસર ધનુરની રસી આપવી, લોહ તત્વની ગોળીઓની સારવાર, પોષણક્ષમ આહાર વિશે આરોગ્ય શિક્ષણ આપવુ, પેશાબની તપાસ, લોહીનું દબાણ માપવુ વિગેરે સેવાઓ પણ આપવામાં આવે છે.

  બાળ આરોગ્યની સેવાઓ:-
 

સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકરના સેવા વિસ્તારમાં જન્મ થયેલ બાળકની નોંધણી કરવી, વજન કરવું, વહેલુ ધાવણ આપવા માટે માતાને માર્ગદર્શન, જોખમી બાળકોની ઓળખ, સારવાર અંગે સલાહ ઉપરાંત મમતા દિવસના રોજ ૬ ધાતક રોગો જેવા કે, બાળક્ષય, ડીપ્થેરીયા (ધટસર્પ), ધનુર, પોલીયો, ઉટાંટીયુ અને ઓરી જેવા ધાતક રોગો સામે રક્ષણ આપતી રસીઓના સમયસર નિયત કરેલ ડોઝ આપવાની સેવાઓ આપવામાં આવે છે.

 

આગળ જુઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024792