મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

અમદાવાદ જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં GMERS મેડીકલ કોલેજ - ૧ હોસ્પિટલ, ૯ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ, ૪૦ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧ મોબાઇલ યુનીટ દ્વારા સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે.


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024851