મુખપૃષ્ઠશાખાઓ | આયુર્વેદશાખા | આયુર્વેદ દવાખાના નું લક્ષ્યાંક

હોમીઓપેથી દવાખાના નું લક્ષ્યાંક પત્રક માહે - 2016 - 17 કામગીરી


ક્રમકામગીરી ની વિગતઆપેલ લક્ષ્યાંકમેળવેલ સિદ્ધિમેળવેલ સિદ્ધિ ટકાવારી માં
1ઓપીડી એવરેજ2541164
2નિદાન ચિકિત્સા કેમ્પ100121115
3સ્વસ્થવૃત શિબિર31527286
4આંગણવાડી આરોગ્ય માર્ગદર્શન63057892


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024859