મુખપૃષ્ઠશાખાઓ | આયુર્વેદશાખા | આયુર્વેદ દવાખાના નું લક્ષ્યાંક

આયુર્વેદ દવાખાના નું લક્ષ્યાંક પત્રક માહે - 2016 - 17 કામગીરી


ક્રમકામગીરી ની વિગતઆપેલ લક્ષ્યાંકમેળવેલ સિદ્ધિમેળવેલ સિદ્ધિ ટકાવારી માં
1ઓપીડી એવરેજ2542168
2પ્રકૃતિ પરિક્ષણ લાભાર્થી27002789103
3નિદાન ચિકિત્સા કેમ્પ135170126
4સ્વસ્થવૃત શિબિર40537893
5આંગણવાડી આરોગ્ય માર્ગદર્શન837903108


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1025696