પંચાયત વિભાગ
ધોળકા તાલુકા પંચાયત
અમદાવાદ જીલ્લા - ગુજરાત સરકાર

દિવ્યાબેન વિક્રમસિંહ સિસોદીયાદિવ્યાબેન વિક્રમસિંહ સિસોદીયા
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત ધોળકા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી બી. બી. સાધુ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમદાવાદ જીલ્લોધોળકા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

ધોળકા
ગ્રામ પંચાયત ૬૬
ગામડાઓ ૭૧
વસ્‍તી ૨૧૪૮૩૬
ધોળકા તાલુકો  ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા  ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ જિલ્લા નો મહત્વનો તાલુકો છે. ધોળકા આ તાલુકા નું મુખ્ય મથક છે.